مبناي توسعه و پيشرفت بايد خود مردم باشند .

مبناي توسعه و پيشرفت بايد خود مردم باشند .


فرماندار خاتم درجمع مردم مروست :

در اين جلسه كه در منزل يكي از اهالي شهر مروست برگزار شده بود فرماندار خاتم از حضور گسترده مردم در انتخابات تشكر و قدرداني نمود و خواستار حضور پرشور و گسترده در دور دوم شدند . در اين جلسه كه تعدادي از كشاورزان ، كسبه و جوانان حضور داشتند به طرح ديدگاه و مبناي فكر خود در مورد توسعه اين بخش پرداختند .

فرماندار خاتم ضمن مهم شمردن مقوله توسعه به لحاظ كمي و كيفي افزود متأسفانه در اين شهرستان علي الرغم بستر مناسب و پتانسيل بالا كارهاي زير بنايي صورت نگرفته است  و مردم اين منطقه از داشتن صنايع به خصوص صنايع تبديلي محروم هستند  .

وي همچنين تصريح كرد امروز بايد مبناي توسعه و پيشرفت هر منطقه  مردم باشند و مسئولين بايد  از مردم و جوانان و نخبگان بخواهند كه در مورد پيشرفت منطقه نظر بدهند .

بخشدار مروست نيز ضمن تقدير و تشكر از حضور فرماندار، از زحمات و تلاشهاي ايشان تشكر و قدرداني نمود و افزود كه مردم بايد با همفكري مسئولان جهت پيشرفت و توسعه منطقه خود گام بردارند.