شناسه : 336472

مبلغ دو میلیارد ریال به دهیاریهای شهرستان اختصاص یافته است .


در جلسه ای که با حضور کارشناسان و مدیران دفتر روستایی استانداری ، فرماندار شهرستان خاتم ، بخشدار مرکزی و تنی چند از دهیاران برگزار شد مسائل و مشکلات شرکت های تعاونی دهیاریها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در این جلسه آقای شاه حسینی با اشاره به وظایف دهیاریها هدف از راه اندازی دهیاریها را مشارکت اهالی روستاها در عمران و آبادی روستاها و حلقه ارتباط بین دولت و مردم دانست و اشاره نمود بنیه مالی دهیاریهای شهرستان خاتم ضعیف است و ضرورت دارد شرکت تعاونی دهیاریها در جهت تقویت بنیه مالی و ایجاد منابع مالی جدید اقدام نماید .
فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به حوزه کاری وسیعی که در شهرستان خاتم به خصوص در بخش کشاورزی وجود دارد خواهان فعالتر شدن شرکت تعاونی دهیاریها شد .
لازم به ذکر است در این جلسه عنوان شد مبلغ دو میلیارد ریال به دهیاریهای شهرستان اختصاص یافته است .
آدرس کوتاه :