مبلغ دو میلیارد ریال به دهیاریهای شهرستان اختصاص یافته است .

مبلغ دو میلیارد ریال به دهیاریهای شهرستان اختصاص یافته است .در این جلسه آقای شاه حسینی با اشاره به وظایف دهیاریها هدف از راه اندازی دهیاریها را مشارکت اهالی روستاها در عمران و آبادی روستاها و حلقه ارتباط بین دولت و مردم دانست و اشاره نمود بنیه مالی دهیاریهای شهرستان خاتم ضعیف است و ضرورت دارد شرکت تعاونی دهیاریها در جهت تقویت بنیه مالی و ایجاد منابع مالی جدید اقدام نماید .
فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به حوزه کاری وسیعی که در شهرستان خاتم به خصوص در بخش کشاورزی وجود دارد خواهان فعالتر شدن شرکت تعاونی دهیاریها شد .
لازم به ذکر است در این جلسه عنوان شد مبلغ دو میلیارد ریال به دهیاریهای شهرستان اختصاص یافته است .