شناسه : 1470316
همزمان با سراسر استان برگزارشد

مانور زلزله و ایمنی در شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، همزمان با سراسر استان یزد مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان خاتم نیز با حضور سرپرست فرمانداری خاتم و دیگر مسئولین شهرستان خاتم برگزار شد. لازم به ذکر است: این مانور با همکاری اورژانس ۱۱۵ ، فرماندهی نیروی انتظامی ، آتش نشانی ، حلال اهمر و آموزش و پرورش شهرستان خاتم برگزار شد.  
همزمان با سراسر استان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، همزمان با سراسر استان یزد مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان خاتم نیز با حضور سرپرست فرمانداری خاتم و دیگر مسئولین شهرستان خاتم برگزار شد.

لازم به ذکر است: این مانور با همکاری اورژانس ۱۱۵ ، فرماندهی نیروی انتظامی ، آتش نشانی ، حلال اهمر و آموزش و پرورش شهرستان خاتم برگزار شد.

 

آدرس کوتاه :