مانور بزرگ ولايت در كليه مدارس شهرستان خاتم

مانور بزرگ ولايت در كليه مدارس شهرستان خاتم


همزمان باسراسر كشور برگزار شد:

در پايان مانور فرماندار و رئيس شوراي مديريت بحران شهرستان  خطاب به دانش آموزان تصريح كرد همانطور كه همه شما عزيزان مستحضريد كشور ايران بر روي خط گسل زلزله واقع شده و هرساله در بعضي از نقاط كشور عزيزمان ايران اين حادثه رخ مي دهد و نمونه آن زلزله مهيب بم بود كه ساعاتي پس از زلزله بنده با كمكهاي امدادي و جهت كمك و همچنين تهيه عكس به آن شهرستان رفتم واقعا حادثه تلخي بود كليه خانه ها و منازل مسكوني تخريب گرديده بود كمكهاي مردمي از سراسر كشور به اين شهرستان مي رسيد اما مديريت بحران به خوبي نمي توانست اين كمكها را سازماندهي نمايد و از همان سال به بعد سعي شد مديريت بحران در كشور مورد توجه قرار گيرد و در دولتهاي نهم و دهم بيشتر به اين مقوله توجه شده و دولت سرمايه گذاري زيادي را در اين زمينه انجام داده است .

وي در ادامه با اشاره به برگزاري دوره هاي آموزشي افزود همه شما دانش آموزان بايد با شركت در كلاسهاي آموزشي آمادگي لازم در مقابله با هرگونه حادثه احتمالي از قبيل سيل ، زلزله و .. را داشته تا خداي ناكرده در زمان وقوع زلزله بتوانيد از جان خود و خانواده محافظت نمائيد .

  لازم به ذكر است مانور سراسري ايمني و زلزله هر ساله در 8آذرماه برگزار و امسال به خاطر قرار گرفتن در هفته بسيج تحت عنوان مانور بزرگ ولايت و كاملتر از سالهاي گذشته اجرا گرديد و يكي از اهداف اين مانورها ارتقاء سطح ايمني و آموزش همگاني جامعه و آمادگي در مقابله زلزله مي باشد و بنابراين نياز است كه دانش آموزان عزيز ضمن فرا گرفتن آموزشهاي لازم اين مانورها را جدي بگيرند تا در صورت وقوع زلزله شاهد كمترين ميزان خسارات باشيم .

 ضمنا در اين مانور بخشدار مركزي ، فرماندهي انتظامي ،معاون برنامه ريزي آموزش و پرورش ،دبير ستاد حوادث ،آتش نشاني ،اورژانس ، معلمين و ديگر مسئولين آموزش و پرورش حضور داشتند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم