شناسه : 345832
همزمان باسراسر كشور برگزار شد:

مانور بزرگ ولايت در كليه مدارس شهرستان خاتم


همزمان با سراسر كشور با به صدا در آمدن آژيرتحت عنوان زنگ ايمني اين مانور راس ساعت 10صبح در دبيرستان امام خميني (ره ) شهر هرات و كليه مدارس شهرستان برگزار گرديد در اين مانور دانش آموزان از آمادگي خوبي برخوردار و نيروهاي امدادي نيز در موعد مقرر در محل مذكور حاضر و مانور در دو مرحله پناهگيري صحيح و خروج اضطراري و رفتن به فضاي باز انجام گرديد .
همزمان باسراسر كشور برگزار شد:

در پايان مانور فرماندار و رئيس شوراي مديريت بحران شهرستان  خطاب به دانش آموزان تصريح كرد همانطور كه همه شما عزيزان مستحضريد كشور ايران بر روي خط گسل زلزله واقع شده و هرساله در بعضي از نقاط كشور عزيزمان ايران اين حادثه رخ مي دهد و نمونه آن زلزله مهيب بم بود كه ساعاتي پس از زلزله بنده با كمكهاي امدادي و جهت كمك و همچنين تهيه عكس به آن شهرستان رفتم واقعا حادثه تلخي بود كليه خانه ها و منازل مسكوني تخريب گرديده بود كمكهاي مردمي از سراسر كشور به اين شهرستان مي رسيد اما مديريت بحران به خوبي نمي توانست اين كمكها را سازماندهي نمايد و از همان سال به بعد سعي شد مديريت بحران در كشور مورد توجه قرار گيرد و در دولتهاي نهم و دهم بيشتر به اين مقوله توجه شده و دولت سرمايه گذاري زيادي را در اين زمينه انجام داده است .

وي در ادامه با اشاره به برگزاري دوره هاي آموزشي افزود همه شما دانش آموزان بايد با شركت در كلاسهاي آموزشي آمادگي لازم در مقابله با هرگونه حادثه احتمالي از قبيل سيل ، زلزله و .. را داشته تا خداي ناكرده در زمان وقوع زلزله بتوانيد از جان خود و خانواده محافظت نمائيد .

  لازم به ذكر است مانور سراسري ايمني و زلزله هر ساله در 8آذرماه برگزار و امسال به خاطر قرار گرفتن در هفته بسيج تحت عنوان مانور بزرگ ولايت و كاملتر از سالهاي گذشته اجرا گرديد و يكي از اهداف اين مانورها ارتقاء سطح ايمني و آموزش همگاني جامعه و آمادگي در مقابله زلزله مي باشد و بنابراين نياز است كه دانش آموزان عزيز ضمن فرا گرفتن آموزشهاي لازم اين مانورها را جدي بگيرند تا در صورت وقوع زلزله شاهد كمترين ميزان خسارات باشيم .

 ضمنا در اين مانور بخشدار مركزي ، فرماندهي انتظامي ،معاون برنامه ريزي آموزش و پرورش ،دبير ستاد حوادث ،آتش نشاني ،اورژانس ، معلمين و ديگر مسئولين آموزش و پرورش حضور داشتند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :