شناسه : 341112

مانوراطفاء حريق در منطقه جنگلي باغ شادي شهرستان خاتم برگزارشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم اين مانور به منظور گراميداشت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي و توان سنجي   نيروها ،تجهيزات و امكانات پايگاه اطفاء حريق مستقر در منطقه جنگلي باغ شادي   اجرا گرديد در اين مانور كه به همت ادارات منابع طبيعي و حفاظت محيط زيست و همكاري جمعيت حلال احمرشهرستان خاتم   برگزار شد شركت كنندگان در حركتي نمادين اقدام به اطفاء حريق ايجاد شده نمودند و توان خود را در اين زمينه به نمايش گذاشتند در اين مراسم ابولقاسم فلاحتي رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري اين شهرستان طي سخناني اجراي اين مانور به ويژه سرعت و دقت   بكار گرفته شده   را خوب   توصيف نمود و گفت انشا الله با هوشياري و دقت مامورين مستقر در منطقه و همكاري خوب مردم وگردشگران شاهد   حادثه آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي نباشيم و در صورت وجود اين گونه حوادث با آمادگي كامل بتوانيم با تمام توان در كوتاترين زمان ممكن   باهمكاري سايرادارات ،سازمان ها   و نيروهاي مردمي   نسبت به مهار آن اقدام نماييم.   

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم اين مانور به منظور گراميداشت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي و توان سنجي  نيروها ،تجهيزات و امكانات پايگاه اطفاء حريق مستقر در منطقه جنگلي باغ شادي  اجرا گرديد

در اين مانور كه به همت ادارات منابع طبيعي و حفاظت محيط زيست و همكاري جمعيت حلال احمرشهرستان خاتم  برگزار شد شركت كنندگان در حركتي نمادين اقدام به اطفاء حريق ايجاد شده نمودند و توان خود را در اين زمينه به نمايش گذاشتند

در اين مراسم ابولقاسم فلاحتي رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري اين شهرستان طي سخناني اجراي اين مانور به ويژه سرعت و دقت  بكار گرفته شده  را خوب  توصيف نمود و گفت انشا الله با هوشياري و دقت مامورين مستقر در منطقه و همكاري خوب مردم وگردشگران شاهد  حادثه آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي نباشيم و در صورت وجود اين گونه حوادث با آمادگي كامل بتوانيم با تمام توان در كوتاترين زمان ممكن  باهمكاري سايرادارات ،سازمان ها  و نيروهاي مردمي  نسبت به مهار آن اقدام نماييم.

  

آدرس کوتاه :