شناسه : 362580
لیست پایگاههای اوقات فراغت شهرستان خاتم

لیست پایگاههای اوقات فراغت شهرستان خاتم


لیست پایگاههای اوقات فراغت شهرستان خاتم در تابستان 88 به شرح ذیل می باشد :
لیست پایگاههای اوقات فراغت شهرستان خاتم


جهت مشاهده  بهتر تصویر زیر ابتدا تصویر را در کامپیوتر خود دخیره کرده سپس مشاهده نمایید .
آدرس کوتاه :