شناسه : 337372

كميته هماهنگي بين بخشي به مناسبت هفته سلامت با حضور فرماندار و بخشدار مركزي برگزار گرديد


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در اين جلسه   "محمد علي شاه حسيني" فرماندار خاتم   ضمن تبريك سال نو با شعار توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني و عرض خسته نباشيد به مسؤلين شهرستان خاتم در راستاي خدمت رساني مناسب در ايام نوروز سخناني در زمينه نقاط قوت و ضعيف بهداشت و درمان ايراد نمود و از مسؤلين شهرستان و شبكه بهداشت و درمان خواست كه در سال جاري با برنامه ريزي مناسب و منسجم در تمام عرصه ها خصوصا عرصه سلامت كه از عرصه هاي مهم زير ساختي است تلاش شايسته داشته باشند . درادامه سيد اكبر موسوي رئيس شبكه بهداشت ودرمان   سخناني در زمينه موضوع امسال هفته سلامت با عنوان سالمندي و سلامت ايراد نمود .   در ادامه نيز با بحث و تبادل نظر مصوباتي با موضوع برنامه ريزي هفته سلامت تصويب گرديد .  

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در اين جلسه  "محمد علي شاه حسيني" فرماندار خاتم  ضمن تبريك سال نو با شعار توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني و عرض خسته نباشيد به مسؤلين شهرستان خاتم در راستاي خدمت رساني مناسب در ايام نوروز سخناني در زمينه نقاط قوت و ضعيف بهداشت و درمان ايراد نمود و از مسؤلين شهرستان و شبكه بهداشت و درمان خواست كه در سال جاري با برنامه ريزي مناسب و منسجم در تمام عرصه ها خصوصا عرصه سلامت كه از عرصه هاي مهم زير ساختي است تلاش شايسته داشته باشند .

درادامه سيد اكبر موسوي رئيس شبكه بهداشت ودرمان  سخناني در زمينه موضوع امسال هفته سلامت با عنوان سالمندي و سلامت ايراد نمود .

 در ادامه نيز با بحث و تبادل نظر مصوباتي با موضوع برنامه ريزي هفته سلامت تصويب گرديد .

 

آدرس کوتاه :