شناسه : 347822
فرماندار خاتم در بازديد از بانكهاي شهرستان عنوان كرد :

كمتر از پانزده درصد مردم شهرستان از حساب خود پول برداشت كرده اند


سيد ناصر امامي فرماندا ر خاتم در در بازديد از بانكهاي شهرستان تصريح كرد حدود 15 درصد از مردم شهرستان دردومين روز اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها ، يارانه خود را از بانكها در يافت كرده اند و لذا توصيه بنده اين است كه اين خانواده ها از اين يارانه ها در جهت تامين مواد سوختي و كالاهائي كه يارانه آنها برداشته شده استفاده نمايند تا انشا ا... با مشكلي مواجه نگردند .
فرماندار خاتم در بازديد از بانكهاي شهرستان عنوان كرد :

امامي در ادامه افزود بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها كليه بانكها تا ساعت بيست شب باز و در خدمت مشتريان مي باشند و الحمدا... مردم خوب و ولايت مدار شهرستان خاتم در بحث هدفمند سازي يارانه ها نهايت همكاري را با دولت دارند و تاكنون هيچ مشكلي مشاهده نشده ومردم در كمال آرامش به زندگي روزمره خود ادامه مي دهند .  

آدرس کوتاه :