كلنگ زني سد مروست به دست استاندار

كلنگ زني سد مروست به دست استاندار


مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت دوازدهم

در پي سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم كلنگ زني احداث سد مروست به دست استاندارانجام شد

بنا بر  گزراش روابط عمومي فرمانداري خاتم : اين مراسم كه با حضور جمعي از معاونين استاندار فرماندارو مديران كل  ، مدير كل آب منطقه اي ،امام جمعه مروست و تعدادي از مسئولين بخش  انجام كرديد كلنگ احداث سد مروست توسط استاندار به زمين زده شد .

در همين رابطه محمدرضا فلاح زاده ،  بخش مروست را از مهمترين مناطق كشاورزي استان برشمرد و احداث سد مذكور را موجب توسعه كشاورزي و تغذيه آبهاي زيرزميني اين منطقه  و همچنين مايه خير وبركت براي اين منطقه دانست.

گفتني است سد مروست كه مطالعه ان از مصوبات سفر اول رييس جمهور است ، نقش عظيمي در كنترل سيلابها داشته و با ذخيره حدود 2 ميليون متر مكعب از نوع خاكي با هسته اي رسي مي باشد كه بر روي رودخانه بوانات احداث ميشود.