كلنگ احداث كارخانه شير پاستوريزه شهرستان خاتم به زمين زده شد .

كلنگ احداث كارخانه شير پاستوريزه شهرستان خاتم به زمين زده شد .


كلنگ احداث كارخانه شير پاستوريزه شهرستان خاتم به زمين زده شد .

در اين مراسم كه با حضور سيد ناصر امامي فرماندار، جناب سرهنگ فرهنگ دوست رياست محترم هيات فوتبال استان ، كمالي مدير كل تربيت بدني استان واعضاي شوراي اداري شهرستان  انجام شد ابتدا آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان تصريح كرد شهرستان خاتم به عنوان قطب اصلي كشاورزي استان محسوب مي شود كه در زمينه توليد گندم ، زرد آلو ، ذرت ، پسته ، انگور و ... در سطح استان از جايگاه ممتازي برخوردار است البته خشكسالي هاي چند سال اخير كشاورزي اين منطقه را با بحران مواجه ساخته است .

در زمينه زيست محيطي و منابع طبيعي اين منطقه  از استعدادهاي بالقوه اي برخوردار است وجود انواع گونه هاي كمياب جانوري و همچنين وجود جنگلهاي باغ شادي و باغ معدن دليل اين مدعاست .

در زمينه ورزشي نيزاستعدادهاي جوانان اين شهرستان بسيار بالاست بطوريكه در ساير رشته هاي ورزشي ما در سطح كشور و بعضا" بين المللي قهرمان  داريم و در جهت توسعه ورزش شهرستان اقدامات خوبي انجام شده از جمله احداث سالنهاي شهرهاي هرات و مروست و ... اما بحث چمن و راه اندازي سالن استخر سرپوشيده را داريم كه مي طلبد در اين زمينه نيز تسريع شود.

اداره تربيت بدني شهرستان الحمدا... سال گذشته و اوايل سال جاري زحمات زيادي در راه اندازي هياتهاي ورزشي برداشته است وبنده در همين جا ازمدير كل محترم مي خواهم  در بحث كمبود  نيروي انساني و امكانات وتجهيزات اين اداره را حمايت كند.

در بحث صنايع متاسفانه بعلت عدم توجه مسئولين گذشته اين شهرستان جايگاهي را ندارد بنده از بدو مسئوليت در صدد توسعه شهركهاي صنعتي شهرهاي هرات و مروست بوده ام و انشاءا... احداث پروژه كارخانه شير پاستوريزه كه امروز كلنگ آن به زمين زده خواهد شد گام خوبي در زمينه توسعه ناحيه صنعتي در شهرستان باشد .

در ادامه جناب سرهنگ فرهنگ دوست رياست محترم هيات فوتبال استان نيز تصريح كرد بنده وقتي به هيات فوتبال آمدم به فكر اين بودم كه مجموعه اي را داشته باشم كه هم پشتيبان خوبي براي فوتبال استان باشد و هم بتوانيم از اين طريق خدمتي به مردم بكنيم لذا با عنايت به اينكه شهرستان خاتم به لحاظ كشاورزي و دامداري به عنوان قطب اصلي استان محسوب مي شود احداث كارخانه شير را يكي از زمينه هاي بسيار خوب در توسعه شهرستان دانسته البته در دولتهاي گذشته به اين شهرستان كمتر توجه شده كه شايد دليل اصلي آن اين است كه اين منطقه چند سالي بيشتر نيست كه به شهرستان ارتقاء يافته است لذا انشاءا... با راه اندازي اين كارخانه بتوانيم هم در اشتغال جوانان و هم افزايش توليد شير شهرستان تلاش نمائيم و درآمد حاصله پشتوانه اي براي هيات فوتبال استان و توسعه اين ورزش باشد .

اين كارخانه با ظرفيت شش هزار تن شير پاستوريزه ، دو هزار تن ماست پاستوريزه ،سيصد تن خامه پاستوريزه و دو هزار تن دوغ بدون گاز ساخته خواهد شد . و انشاءا... با راه اندازي آن 35 نفر اشتغال مستقيم و تعدادي زياد اشتغال غير مستقيم فراهم خواهد شد .

                                                                                                                                                                           اكبر شمسي

                                                                                                                                                               روابط عمومي فرمانداري خاتم