كشف80 كيلو و 400 گرم ترياك و دستگيري 46 نفر افاغنه غير مجاز در شهرستان خاتم

كشف80 كيلو و 400 گرم ترياك و دستگيري 46 نفر افاغنه غير مجاز در شهرستان خاتمفرماندار شهرستان خاتم گفت : پرسنل بازرسي ايستگاه خاتم الانبياء فرماندهي انتظامي خاتم در مورخ 3/12/88 در حين كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه كاميونت مشكوك كه پس از بازرسي خودرو 80كيلو و400 گرم ترياك كه به طور ماهرانه اي جاسازي شده بود كشف كردند دراين راستا دو نفر قاچاقچي دستگير و يك دستگاه كاميونت توقيف شد. قاچاقچيان اين مواد مشكوفه را از استانهاي جنوبي بارگيري و قصد انتقال به استانهاي مركزي را داشتند كه با هوشياري مامورين در اين شهرستان كشف گرديد.

فرماندار خاتم همچنين از جمع آوري 46 افغاني غير مجاز در سطح شهر هرات خبر داد و افزود : در راستاي اجراي طرح جمع آوري افاغنه غير مجاز فرماندهي انتظامي شهرستان خاتم اقدام به جمع آوري تعداد46نفر از اتباع افغاني در سطح دهستان چاهك و انتقال آنها به اردوگاه يزد نموده است.

وي ادامه داد : وجود اتباع افغاني در شهر ستان خاتم معضلات اجتماعي ، بهداشتي و ... را به دنبال داشته و از طرفي بسياري از فرصتهاي شغلي كه خود مردم شهرستان مي توانند از آن طريق امرار معاش نمايند را اشغال مي نمايند و لذا اينجانب از اوايل مسئوليت سخت پي گير خروج اين اتباع از شهرستان بوده ام كه تاكنون تعداد زيادي از اتباع شناسايي و از شهرستان خارج شده اند .