كسب رتبه نخست در برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي

كسب رتبه نخست در برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي


فرماندار خاتم :

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : فرمانداري خاتم در ارزيابي صورت گرفته توسط ستاد انتخاباتي كشور از مجموع بيست و سه ملاك در قالب 5 حوزه تخصصي در 3 حوزه رتبه نخست استان و در تمامي حوزه ها رتبه دوم استان و بيست و دو كشور را كسب نمود .

" شاه حسيني " فرماندار خاتم اعلام داشت در ارزيابي سنجش عملكرد مجريان و دست اندر كاران برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي فرمانداري خاتم از مجموع بيست و سه ملاك در قالب 5 حوزه تخصصي اجرا و برگزاري، انتخابات رايانه اي ،آموزش ، سياسي و امنيتي رتبه دوم استان ورتبه بيست ودو در بين فرمانداري هاي كشور را كسب نمود.ايشان همچنين افزود از بين 5 حوزه در 3 حوزه اجرا و برگزاري، آموزش و سياسي فرمانداري شهرستان خاتم در مقايسه با فرمانداري هاي استان بيشترين امتياز و رتبه نخست را كسب نمود .

فرماندار خاتم در پايان از تلاش وزحمات كليه همكاران ستاد انتخابات شهرستان خاتم و همچنين "ميربهبودي" دبير ستاد انتخابات كه به عنوان يكي از مربيان ستاد انتجابات استان مسئوليت امر آموزشي را نیز بر عهده داشت تقدير و تشكر نمود .