كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مروست به صورت مستقل راه اندازي خواهد شد .

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مروست به صورت مستقل راه اندازي خواهد شد .


كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مروست به صورت مستقل راه اندازي خواهد شد .

آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم با اعلام اين خبر تصريح كرد با پي گيري هاي بعمل آمده توسط اينجانب و نظر مساعد آقاي جلالي مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مروست به زودي راه اندازي خواهد شد .

آقاي امامي افزود نيروي انساني مورد نياز اين اداره طي دعوت به همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان آگهي شده كه بر اين اساس 4 نفر نيرو در رشته هاي شغلي مربي فرهنگي و هنري ، مربي ادبي ، مربي هنري و نيروي خدماتي جهت كار در اداره مذكور به كار گرفته خواهند شد .

فرماندار در ادامه افزود عمليات اجرايي ساختمان اداري و آموزشي اين اداره در اوايل سال جاري آغاز و تاكنون 40% پيشرفت فيزيكي داشته است و انشاءا000 تا اواخر سالجاري به بهره برداري خواهد رسيد .

وي اظهار اميدواري نمود انشاءا... با راه اندازي اين مركز شاهد رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه و خدادادي كودكان و نوجوانان بخش مروست باشيم .

ضمن آگهي دعوت به همكاري آن اداره به شرح ذيل مي باشد كه افراد واجدالشرايط مي توانند با ارسال اين فرم دراين آزمون شركت و درصورت پذيرش در اين اداره مشغول شوند.