كار برداشت زرد آلو درشهرستان خاتم آغاز شد

كار برداشت زرد آلو درشهرستان خاتم آغاز شدفرماندار خاتم از اين شهرستان به عنوان  عمده ترين منطقه زردآلو  استان يزد نام بردو افزود: كار برداشت زردآلو درشهرستان خاتم  آغاز  و تا اواسط تيرماه ادامه خواهد يافت.

سيد ناصرامامي شرايط آب وهوائي شهرستان خاتم را مطلوب براي توليد انواع زردآلو دانست و زرد آلو توليدي اين شهرستان را بسيار مرغوب وبا كيفيت از نوع تخم گردي ، سلطنتي و بومي  نام برد واظهارداشت: سطح زير كشت زردآلو تقريبا 600هكتار با توليد بالغ بر 4200تن است كه زردآلو توليدي شهرستان خاتم به مركز استان و استانهاي همجوار از جمله بند رعباس ، كرمان،فارس و....صادر مي گردد.

سيد ناصرامامي درادامه افزود: به منظور تجليل از توليد كنندگان زردآلو به زودي اولين جشنواره برداشت زردآلو درشهرستان خاتم برگزار مي گردد.