شناسه : 348852

كار برداشت ذرت در مزارع شهرستان خاتم رو به پايان است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم با اعلام اين خبر تصريح كرد شهرستان خاتم به عنوان مهمترين قطب كشاورزي استان داراي 3000 هكتار سطح زير كشت محصول ذرت مي باشد كه به طور متوسط در هر هكتار حدود 8600 كيلو گرم ذرت توليد مي شود كه كار برداشت اين محصول با ارزش از اوايل آبانماه آغاز و تا پايان ديماه ادامه دارد و از جمله مناطق مهم كاشت ذرت دهستان چاهك و شهرهاي هرات و مروست و حومه مي باشد كه به علت شرايط مساعد آب و هوائي ذرت توليدي اين مناطق از كيفيت بسيار بالائي برخوردار بوده و جهت فروش به مركز استان و ساير استانها ي كشور حمل مي شود .

امامي در ادامه افزود به دليل خشكساليهاي پي در پي چند سال اخير و بروز آفت ، توليد اين محصول مهم در اين شهرستان كاهش داشته است لذا اينجانب از مسئولين بيمه و سازمان جهاد كشاورزي استان مي خواهم ضمن بررسي و برآورد خسارات وارده اين قشر محروم و زحمتكش را ياري نمايند .

آدرس کوتاه :