كار برداشت انگور از سطح 1000 هكتار از باغات شهرستان خاتم به پايان رسيد

كار برداشت انگور از سطح 1000 هكتار از باغات شهرستان خاتم به پايان رسيدسيد ناصر امامي فرماندار خاتم با بيان اين مطلب از پايان كار برداشت انگور در اين شهرستان خبر داد و افزود شهرستان خاتم با سطح زير كشت حدود 1000 هكتار و توليد بيش از 25000 تن مهمترين قطب توليد انگور استان يزد به شمار مي رود ،فرماندار شهرستان خاتم از بخش مروست به عنوان مهمترين منطقه توليد انگور استان يزد نام برد و اضافه نمود كه انگور توليدي در اين منطقه به لحاظ شرايط مناسب آب و هوايي و داشتن كشاورزاني سخت كوش از كيفيت بسيار مطلوبي برخوردار بوده و قسمت عمده اي از محصول توليدي شهرستان به صورت تازه خوري به خارج از استان و مقداري نيز بصورت كشمش فراوري شده و صادر مي گردد .

سيد ناصر امامي در ادامه ضمن تقدير و تشكر از كشاورزان سختكوش اعلام نمود كه به منظور شكرگزاري و تقدير از كشاورزان در مرداد ماه سالجاري براي دومين بار جشن انگور در مروست برگزار گرديد .

وي در پايان از سرمايه گذاران دعوت نمود با توجه به پتانسيلهاي خوب موجود در زمينه فراوري اين محصول در منطقه سرمايه گذاري نمايند .

روابط عمومی فرمانداری خاتم