شناسه : 337732
فرماندار خاتم

كارگاه آموزش انتخابات مكانيزه در شهرستان خاتم برگزار شد .


فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اينكه   انتخابات مرحله دوم نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به صورت تمام مكانيزه برگزار ميگردد افزود : به همين منظور كارگاه آموزش انتخابات مكانيزه در شهرستان خاتم برگزار شد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد علي شاه حسيني " تصريح كرد : جهت آموزش دست اندر كاران انتخابات و اهالي شهرستان خاتم با نحوه چگونگي رأي گيري تمام مكانيزه دستگاههاي مربوطه به برگزاري اين انتخابات از فرمانداري مركز حوزه انتخابيه تحويل و مراحل آموزش از امروز در مساجد ، مدارس و دانشگاهها آغاز ميگردد . ايشان همچنين ياد آور شد: با توجه به مرحله آموزشي انتخابات تمام مكانيزه در اين دوره علاوه بر نصب و استقرار دستگاههاي تمام مكانيزه كه مراحل اخذ رأي از اين طريق انجام خواهد شد بنا بر دستور و تمهيدات ستاد انتخابات استان تجهيزات و لوازم انتخابات نيمه مكانيزه و دستي نيز در شعب استقرار ميابد تا در صورت هر گونه قطعي و ايراد در سيستم شعبه ، ادامه روند اخذ رأي به صورت دستي انجام گيرد.  
فرماندار خاتم

فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اينكه  انتخابات مرحله دوم نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به صورت تمام مكانيزه برگزار ميگردد افزود : به همين منظور كارگاه آموزش انتخابات مكانيزه در شهرستان خاتم برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد علي شاه حسيني " تصريح كرد : جهت آموزش دست اندر كاران انتخابات و اهالي شهرستان خاتم با نحوه چگونگي رأي گيري تمام مكانيزه دستگاههاي مربوطه به برگزاري اين انتخابات از فرمانداري مركز حوزه انتخابيه تحويل و مراحل آموزش از امروز در مساجد ، مدارس و دانشگاهها آغاز ميگردد .

ايشان همچنين ياد آور شد: با توجه به مرحله آموزشي انتخابات تمام مكانيزه در اين دوره علاوه بر نصب و استقرار دستگاههاي تمام مكانيزه كه مراحل اخذ رأي از اين طريق انجام خواهد شد بنا بر دستور و تمهيدات ستاد انتخابات استان تجهيزات و لوازم انتخابات نيمه مكانيزه و دستي نيز در شعب استقرار ميابد تا در صورت هر گونه قطعي و ايراد در سيستم شعبه ، ادامه روند اخذ رأي به صورت دستي انجام گيرد.

 

آدرس کوتاه :