كارگاه آموزش انتخابات مكانيزه در شهرستان خاتم برگزار شد .

كارگاه آموزش انتخابات مكانيزه در شهرستان خاتم برگزار شد .


فرماندار خاتم

فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اينكه  انتخابات مرحله دوم نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به صورت تمام مكانيزه برگزار ميگردد افزود : به همين منظور كارگاه آموزش انتخابات مكانيزه در شهرستان خاتم برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد علي شاه حسيني " تصريح كرد : جهت آموزش دست اندر كاران انتخابات و اهالي شهرستان خاتم با نحوه چگونگي رأي گيري تمام مكانيزه دستگاههاي مربوطه به برگزاري اين انتخابات از فرمانداري مركز حوزه انتخابيه تحويل و مراحل آموزش از امروز در مساجد ، مدارس و دانشگاهها آغاز ميگردد .

ايشان همچنين ياد آور شد: با توجه به مرحله آموزشي انتخابات تمام مكانيزه در اين دوره علاوه بر نصب و استقرار دستگاههاي تمام مكانيزه كه مراحل اخذ رأي از اين طريق انجام خواهد شد بنا بر دستور و تمهيدات ستاد انتخابات استان تجهيزات و لوازم انتخابات نيمه مكانيزه و دستي نيز در شعب استقرار ميابد تا در صورت هر گونه قطعي و ايراد در سيستم شعبه ، ادامه روند اخذ رأي به صورت دستي انجام گيرد.