قيام خونين 15 خرداد 1342 بر افزايش آگاهي مردم و تثبيت رهبري امام خميني(ره) صحه گذاشت

قيام خونين 15 خرداد 1342 بر افزايش آگاهي مردم و تثبيت رهبري امام خميني(ره) صحه گذاشت


امام جمعه هرات:

در اين مراسم كه با حضور امام جمعه هرات،بخشدار مركزي و  قشر كثيري از روساي ادارات شهرستان برگزار شد حجه الاسلام فاطمي بصير امام جمعه هرات  ضمن گراميداشت سالروز ارتحال بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره)و قيام 15 خرداد به بيان ريشه ها و زمينه هاي بروز اين قيام و نيز پيامدهاي اين واقعه بزرگ  كه به حاشيه رانده شدن گروهاي سياسي غيرمذهبي وملي بود ،پرداختند.

وي ضمن بررسي و تبين اين قيام از ديدگاه تاريخ معاصر تصريح كرد:قيام 15 خرداد بر افزايش آگاهي مردم و تثبيت رهبري امام خميني (ره)صحه گذاشت.

امام جمعه هرات در ادامه به بيان پيام هاي اين قيام بزرگ پرداخت و افزودند: افزايش رشد سياسي روحانيت ،افشاي چهره فريبكارنه شاه ملعون ،تثبت مرجعيت و .... ،  از جمله اين پيامها بودند.