شناسه : 351402

قهرمانی تیم مچ اندازی شهرستان خاتم در مسابقات استان .


از سری مسابقات قهرمانی مچ اندازی استان درتاریخ 90/2/23در سالن شهید صدوقی یزد برگزار شد که تیم خاتم با  هفت شرکت کننده به مقام قهرمانی تیمی رسید . که در پایان به نفرات برتر حکم وجوایز اهداء شد . نفرات برتر : ۱ -مقام اول وزن ۱۱۰کیلو گرم قاسم بیاتی   ۲- مقام اول و دوم وزن ۵۵ کیلو گرم فردین وفرهاد ۳- مقام اول وزن ۷۰کیلوگرم رضا تاج ۴-مقام دوم   وزن ۷۵ کیلو گرم علی تاج ۵-مقام اول وزن ۶۰کیلو ایمان نوروزاده  ۶ -مقام اول وزن ۶۵کیلو حسین استبرقی .  

از سری مسابقات قهرمانی مچ اندازی استان درتاریخ 90/2/23در سالن شهید صدوقی یزد برگزار شد که تیم خاتم با  هفت شرکت کننده به مقام قهرمانی تیمی رسید . که در پایان به نفرات برتر حکم وجوایز اهداء شد .

نفرات برتر :

۱-مقام اول وزن ۱۱۰کیلو گرم قاسم بیاتی

  ۲- مقام اول و دوم وزن ۵۵ کیلو گرم فردین وفرهاد

۳- مقام اول وزن ۷۰کیلوگرم رضا تاج

۴-مقام دوم  وزن ۷۵ کیلو گرم علی تاج

۵-مقام اول وزن ۶۰کیلو ایمان نوروزاده 

۶ -مقام اول وزن ۶۵کیلو حسین استبرقی .

 

آدرس کوتاه :