شناسه : 34796649

قلعه ساساني مروست و بافت پيراموني آن ساماندهي مي شود


 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم،  بنا به درخواست زاده رحماني، فرماندار خاتم جلسه اي در دفتر كار شرافت، مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و با حضور ذاكري نيا و نصيري، معاونين اين اداره كل و بخشدار، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر مروست و رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان خاتم برگزار شد.   در اين جلسه مقرر شد تا پايان هفته جاري، طرح مصوب بافت تاريخي مروست تحويل شهرداري شود و كار ساماندهي، سنگ فرش و نورپردازي قلعه نيز در سال جاري انجام شود.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، بنا به درخواست زاده رحماني، فرماندار خاتم جلسه اي در دفتر كار شرافت، مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و با حضور ذاكري نيا و نصيري، معاونين اين اداره كل و بخشدار، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر مروست و رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان خاتم برگزار شد.
 
در اين جلسه مقرر شد تا پايان هفته جاري، طرح مصوب بافت تاريخي مروست تحويل شهرداري شود و كار ساماندهي، سنگ فرش و نورپردازي قلعه نيز در سال جاري انجام شود.


آدرس کوتاه :