شناسه : 18925097

قلعه ای سنگی با قدمت 1500 ساله بر بلندای کوه سرچشمه نهر مسیح هرات


به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد ، حمید مشتاقیان از وجود قلعه ای سنگی با قدمت 1500 ساله بر بلندای کوه سرچشمه هرات خبر داد: مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم افزود: این بنای تاریخی در 5 کیلومتری غرب شهر هرات در بالای کوه های نزدیک چشمه نهر مسیح قرار گرفته است. در فراز بلندترین قسمت کوه و با استفاده از مصالح سنگی و گلین با طولی حدود 200 متر و عرضی حدود 20 متر یک باروی عظیم سنگی وجود دارد که با گذشت زمان بیشتر قسمت های باروی سنگی فرو ریخته است. در داخل بنا با استفاده از خرده سنگ و پرکننده های گلین چندین اتاق ایجاد شده که با ساروج دیواره های آن را اندود کرده اند. این بنا در گذشته دارای کارکردی نظامی- امنیتی بوده که تمام دشت هرات را زیر نظر داشته است. با توجه به دست آمدن سفال های شاخص دوره ساسانی و مطالعات باستان شناسی، این بنا مربوط به دوره ساسانی می باشد. که در بین اهالی محلی به قلعه گبرها مشهور است. می توان این بنا را مهمترین اثر شناسایی شده دوره ساسانی در منطقه هرات و مروست نام برد که نشان دهنده اهمیت منطقه در دوران قبل از اسلام می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد، حمید مشتاقیان از وجود قلعه ای سنگی با قدمت 1500 ساله بر بلندای کوه سرچشمه هرات خبر داد:

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم افزود: این بنای تاریخی در 5 کیلومتری غرب شهر هرات در بالای کوه های نزدیک چشمه نهر مسیح قرار گرفته است. در فراز بلندترین قسمت کوه و با استفاده از مصالح سنگی و گلین با طولی حدود 200 متر و عرضی حدود 20 متر یک باروی عظیم سنگی وجود دارد که با گذشت زمان بیشتر قسمت های باروی سنگی فرو ریخته است. در داخل بنا با استفاده از خرده سنگ و پرکننده های گلین چندین اتاق ایجاد شده که با ساروج دیواره های آن را اندود کرده اند. این بنا در گذشته دارای کارکردی نظامی- امنیتی بوده که تمام دشت هرات را زیر نظر داشته است. با توجه به دست آمدن سفال های شاخص دوره ساسانی و مطالعات باستان شناسی، این بنا مربوط به دوره ساسانی می باشد. که در بین اهالی محلی به قلعه گبرها مشهور است. می توان این بنا را مهمترین اثر شناسایی شده دوره ساسانی در منطقه هرات و مروست نام برد که نشان دهنده اهمیت منطقه در دوران قبل از اسلام می باشد.آدرس کوتاه :