قفلها را با كمك هم باز كنيم ، كليد در جيبمان باشد نه بر عكس

قفلها را با كمك هم باز كنيم ، كليد در جيبمان باشد نه بر عكس


فرماندار خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم  محمد علي شاه حسيني در جمع روئساي بانكهاي شهرستان خاتم با بيان اينكه اين شهرستان 25 درصد كشاورزي استان را به خود اختصاص داده و با توجه به نقاط قوت و پتانسيل هاي موجود در اين بخش تاكيد نمودند شهرستان خاتم بايد محور قطب كشت گلخانه اي استان باشد .

محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم با اشاره به نامگذاري امسال به سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني توسط رهبر معظم انقلاب اعلام داشت اولويت اول ما توليد و توسعه بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي توسعه صنعت گردشگري و داير نمودن كارخانجات صنعتي در اولويت بعدي ما قرار دارد . ايشان ضمن تأكيد بر رعايت قانون و ضوابط پرداخت تسهيلات توسط بانكها از روئساي بانك درخواست تسريع در در پرداخت تسهيلات به متقاضيان طرحهاي اولويت دار نمود .