قابل توجه کارفرمایان محترم کارگاههای مشمول تامین اجتماعی و رانندگان برون شهری

قابل توجه کارفرمایان محترم کارگاههای مشمول تامین اجتماعی و رانندگان برون شهری


اطلاعیه روابط عمومی تامین اجتماعی شعبه خاتم

با عنایت به اجرائی شدن قانون بخشودگی جرائم بدهیهای قطعی لغایت اسفند ماه 90،کارفرمایان مدیون می توانند حداکثر تا تاریخ 30/9/91نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام تا از بخشودگی جرائم بهره مند گردند .جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعبه تامین اجتماعی خاتم مراجعه فرمایید.