شناسه : 342122
اطلاعیه روابط عمومی تامین اجتماعی شعبه خاتم

قابل توجه کارفرمایان محترم کارگاههای مشمول تامین اجتماعی و رانندگان برون شهری


با عنایت به اجرائی شدن قانون بخشودگی جرائم بدهیهای قطعی لغایت اسفند ماه 90،کارفرمایان مدیون می توانند حداکثر تا تاریخ 30/9/91نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام تا از بخشودگی جرائم بهره مند گردند .جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعبه تامین اجتماعی خاتم مراجعه فرمایید .
اطلاعیه روابط عمومی تامین اجتماعی شعبه خاتم

با عنایت به اجرائی شدن قانون بخشودگی جرائم بدهیهای قطعی لغایت اسفند ماه 90،کارفرمایان مدیون می توانند حداکثر تا تاریخ 30/9/91نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام تا از بخشودگی جرائم بهره مند گردند .جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعبه تامین اجتماعی خاتم مراجعه فرمایید.

آدرس کوتاه :