شناسه : 336132

فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود


  فرماندار خاتم   با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود.   به گزارش روابط عمومي فرمانداري "محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم" درجلسه كتابخانه هاي شهرستان خاتم   تصریح کرد: معجره پیامبر خاتم (ص) کتاب قرآن بود و این موضوع اهمیت کتاب و حساسیت بیشتر به این موضوع را می طلبد. وی بیان کرد: مسئولان فرهنگی نیز باید اولویت کاری خود را در بحث ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی قرار دهند.   شاه حسيني   با اشاره به هجمه های دشمن و طراحی جنگ نرم گفت: هدف دشمن ضربه زدن به اعتقادات مردم به ویژه نسل جوان است که باید برای مقابله با این هجمه ها متولیان امر با برنامه ریزی های مدون،   جوانان را به سمت کتاب و کتابخوانی سوق دهند. شاه حسيني   گفت: در شهر هرات   تنها یک کتابخانه عمومی وجود دارد که با توجه به جمعیت شهرستان باید متولیان امر در صدد توسعه فضای کتابخانه ها در این شهرستان باشند.    

 فرماندار خاتم  با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود.

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري "محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم" درجلسه كتابخانه هاي شهرستان خاتم   تصریح کرد: معجره پیامبر خاتم (ص) کتاب قرآن بود و این موضوع اهمیت کتاب و حساسیت بیشتر به این موضوع را می طلبد.

وی بیان کرد: مسئولان فرهنگی نیز باید اولویت کاری خود را در بحث ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی قرار دهند.

 

شاه حسيني  با اشاره به هجمه های دشمن و طراحی جنگ نرم گفت: هدف دشمن ضربه زدن به اعتقادات مردم به ویژه نسل جوان است که باید برای مقابله با این هجمه ها متولیان امر با برنامه ریزی های مدون،  جوانان را به سمت کتاب و کتابخوانی سوق دهند.

شاه حسيني  گفت: در شهر هرات  تنها یک کتابخانه عمومی وجود دارد که با توجه به جمعیت شهرستان باید متولیان امر در صدد توسعه فضای کتابخانه ها در این شهرستان باشند.

 

 

آدرس کوتاه :