شناسه : 337692
فرماندار شهرستان خاتم

فرهنگ های غلط باید از جامعه حذف شود


فرماندار شهرستان خاتم گفت:   فرهنگ های غلط باید از جامعه حذف شود بدین   معنی که   روش وبرنامه صحیح وارد زندگی مردم شود   وعمومیت پیدا کند و روش   وبرنامه غلط از چرخه زندگی آنها حذف شود به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی"   در اولین جلسه ستاد صیانت ازحقوق شهروندی حريم امنيت و تحول اجتماعي   ضمن تسلیت ایام فاطمیه وشهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به اینکه بايد   روش وبرنامه های غلط   از چرخه   زندگی مردم حذف شود افزود:به طور مثال تهیه جهیزیه های سنگین مشکل بزرگی درراه ازدواج جوانان می باشد که می بایست با فرهنگ سازی و حذف فرهنگهای غلط این راه را برای   جوانان بی بضاعت تسهيل نمود. وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: متاسفانه بعضی از تصمیمات ودستور العملهایی که از رده های بالای مملکت به رده های پائین می رسد خیلی جدی گرفته نمی شود . شاه حسینی افزود: این قاعده ها وچارت تعریف شده مورد نیاز بوده که ابلاغ گردیده است   و می بایست مردم را با قوانین وحقوق خود در قبال شهروندان آشنا نمود و حتی الامکان بحثهای تحول اجتماعی و حقوق شهروندی درادارات رعایت گردد و مردم با حقوق خود در قبال آن اداره آشنا شوند. فرمانده ناحیه بسیج سپاه خاتم هم در این جلسه تصریح کرد: سپاه وبسیج درراستای صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی وظایف خود را به خوبی انجام داده و درراستای طرح تکریم ارباب ورجوع تمام تلاش وهمت خود را به کار گرفته ایم .  
فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم گفت:  فرهنگ های غلط باید از جامعه حذف شود بدین  معنی که  روش وبرنامه صحیح وارد زندگی مردم شود  وعمومیت پیدا کند و روش  وبرنامه غلط از چرخه زندگی آنها حذف شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی"  در اولین جلسه ستاد صیانت ازحقوق شهروندی حريم امنيت و تحول اجتماعي ضمن تسلیت ایام فاطمیه وشهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به اینکه بايد  روش وبرنامه های غلط  از چرخه  زندگی مردم حذف شود افزود:به طور مثال تهیه جهیزیه های سنگین مشکل بزرگی درراه ازدواج جوانان می باشد که می بایست با فرهنگ سازی و حذف فرهنگهای غلط این راه را برای  جوانان بی بضاعت تسهيل نمود.وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: متاسفانه بعضی از تصمیمات ودستور العملهایی که از رده های بالای مملکت به رده های پائین می رسد خیلی جدی گرفته نمی شود .

شاه حسینی افزود: این قاعده ها وچارت تعریف شده مورد نیاز بوده که ابلاغ گردیده است  و می بایست مردم را با قوانین وحقوق خود در قبال شهروندان آشنا نمود و حتی الامکان بحثهای تحول اجتماعی و حقوق شهروندی درادارات رعایت گردد و مردم با حقوق خود در قبال آن اداره آشنا شوند.

فرمانده ناحیه بسیج سپاه خاتم هم در این جلسه تصریح کرد: سپاه وبسیج درراستای صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی وظایف خود را به خوبی انجام داده و درراستای طرح تکریم ارباب ورجوع تمام تلاش وهمت خود را به کار گرفته ایم .

 

آدرس کوتاه :