شناسه : 334862

فرماندار و رئيس ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان : در تعطيلات نوروز سالجاري مشكلي در زمينه تأمين ميوه و مواد پروتئيني نداشتيم.


سيد ناصر امامي فرماندار و رئيس ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان تصريح كرد در تعطيلات نوروزي سالجاري بيش از 25 هزار كيلوگرم مرغ منجمد و گرم و بيش از 33 هزاركيلوگرم سيب درختي و پرتقال با تخفيف 30% بين مردم توزيع گرديد .

فرماندار با اشاره به افزايش تقاضاي مردم از اوايل تعطيلات در خصوص تامين مرغ گوشتي اعلام كرد با توجه به پيگيريهاي انجام شده و همكاري اداره كل بازرگاني  استان سهميه شهرستان افزايش يافت و ميزان مرغ مورد نياز مردم تامين گرديد . در خصوص ميوه نيز با تدابير انجام شده و افزايش عوامل توزيع خوشبختانه در مقايسه با سال گذشته مردم از نحوه و ميزان توزيع ميوه راضي و به هر مقدار كه نياز داشتند توانستند خريداري نمايند.

لذا در همين راستا جا دارد از اداره بازرگاني  شهرستان ، اصناف و كليه عوامل دست اندركار تقدير و تشكر نمايم .
آدرس کوتاه :