فرماندار ورئيس ستاد دهه فجر شهرستان خاتم از اجراي بيش از 260 برنامه در ايام ا... دهه فجر در اين شهرستان خبر داد

فرماندار ورئيس ستاد دهه فجر شهرستان خاتم از اجراي بيش از 260 برنامه در ايام ا... دهه فجر در اين شهرستان خبر داد 

وي در ادامه افزود علاوه بر گراميداشت اين ايام پرافتخار از جمله اهداف ديگر ستاد دهه فجر اين شهرستان انتقال حماسه ها و دلاوريهاي آنروز به نسل جوان مي باشد كه سعي شده است در اين زمينه برنامه هاي متنوعي توسط كميته دانش آموزي و كميته دانشجوئي و ناحيه مقاومت بسيج سپاه اجرا گردد .