فرماندار شهرستان خواستار توجه بیشتر مسئولین به برنامه های فرهنگی با محوریت فرهنگ ایثار وشهادت شد

فرماندار شهرستان خواستار توجه بیشتر مسئولین به برنامه های فرهنگی با محوریت فرهنگ ایثار وشهادت شد


فرماندار شهرستان خاتم خواستار توجه بیشتر مسئولین به برنامه های فرهنگی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" درجلسه شورای هماهنگی امور ایثارگران با بیان مطلب فوق تصریح کرد: انقلاب اسلامی مدیون کسانی است که خون خود را درمسیر انقلاب و اسلام فدا کردند  ونباید فداکاریها وایثارگریهای این عزیزان را فراموش کنیم

فرماندار خاتم ادامه داد: برنامه های نرم افزاری فرهنگی از جمله جشنواره های ادبی وهنری  باید درراستای فرهنگ ایثاروشهادت باشد در پایان اعضای جلسه طرح و پيشنهادات خود را درزمینه شهداء وایثار گران ، نصب تمثال شهداء وبرگزاری یادمانهای شهداء مورد بحث وبررسی قرار دادند.