فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، "محمد  زاده رحمانی" در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی درهر جامعه نشان دهنده فرهنگ و رشد عقلانی و بالندگی است افزود: امروز که سیستم های دنیا به سوی سیستم بدون کاغذ پیش می رود باید محصولات الکترونیکی را در کتابخانه ها ترویج داد.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان تصریح کرد: یکی از وظایف کتابخانه ها را گردآوری،سازماندهی و اشاعه منابع اطلاعاتی جهت استفاده مراجعین ذكر كرد.

در ادامه جلسه، "سید عباس طباطبائی" رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان  ضمن گرامیداشت یاد و خاطره فلیسوف فرزانه شهید آیت ا...مطهری و تبریک هفته معلم،  به ارائه گزارشی از فعالیت های کتابخانه های عمومی این شهرستان پرداخت.

سپس اعضای کتابخانه های عمومی این شهرستان به ارائه دیدگاه های خود درخصوص بهبود وضعیت کتاب و کتابخوانی در شهرستان پرداختند و  تصميماتي در جهت توسعه كمي و كيفي كتابخانه هاي شهري و روستايي اتخاذ شد.