شناسه : 2764649
زمان درخشش نوجوانان و جوانان شهرستان خاتم شروع شده است

فرماندار شهرستان خاتم


زمان درخشش نوجوانان و جوانان شهرستان خاتم شروع شده است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد  زاده رحمانی"فرماندار خاتم که در دیدار با مربی و اعضای تیم رباتیک دانش آموزی خاتم سخن می گفت با اشاره به کسب موفقیت های اخیر دانش آ موزان و دانشجویان خاتمی در عرصه های استانی، ملی و بین المللی برای نمونه از کسب عنوان سومی تیم رباتیک دانش آموزی خاتم در کشور، کسب مدال طلای مسابقات بین المللی پزشکی سوئیس، کسب رتبه اول آزمون دکترای خاک شناسی توسط دانش آمزان و دانشجویان خاتم یاد کرد و اظهار امیدواری نمود: با توجه به استعداد فرزندان این مرز و بوم، سال 93سال شکوفا یی و درخشش فرزندان خاتم درعرصه های مختلف علمی و ورزشی باشد.آدرس کوتاه :