وی افزود: بيش از 386 نفر در دوره‌هاي مقدماتي و تكميلي نهضت سوادآموزي شهرستان خاتم مشغول به تحصيلند كه علاوه بر كتابهاي درسي از آموزشها و مهارتهاي اساس زندگي و شغلي نيز بهره مي‌برند. 

وي در ادامه قرائت صحيح نماز و احكام و غيره با توجه به فعاليتهاي نهضت سوادآموزي اظهار اميدواري كرد: ‌با خدمات آموزشي اين نهاد آموزشي شاهد رفع كم سوادي و بي سوادي در شهرستان بوده و بتوانيم زمينه‌هاي رشد و ترقي را بخصوص در زمينه‌هاي علمي در بين اين قشر طي کنیم.