فرماندار شهرستان خاتم: چاههاي آب آشاميدني روستاهاي شهرستان در وضعيت بحراني شديد قرار دارند .

فرماندار شهرستان خاتم: چاههاي آب آشاميدني روستاهاي شهرستان در وضعيت بحراني شديد قرار دارند .سيد ناصرامامي در مصاحبه با خبرنگار فارس" با اشاره به وقوع خشكساليهاي ده سال گذشته و كاهش بارندگي بيش از 60 درصد سال جاري نسبت به سال گذشته اعلام داشت : چاههاي آب آشاميدني روستاهاي شهرستان با افت شديد آب مواجه و  در وضعيت بحراني شديدي قرار دارد بطوريكه آب شرب چاه روستاي باغ معدن خشك و به صورت آبرساني سيار آب ساكنين اين روستا تأمين مي گردد و روستاهاي چاهك ، بختياري و شهرياري نيز به علت خشك شدن چاه آب شرب شماره يك با مشكل افت فشار مواجه هستند كه با توجه به در پيش بودن فصل گرما و تابستان احتمال قطع آب روستاهاي بخش مركزي و مروست نيز وجود دارد . امامي همچنين افزود : با توجه به حجم بالاي جمعيت ساكن در اين روستاها آبرساني سيار در يك نوبت در هفته جوابگو نبوده و نياز است كه آبرساني به صورت روزانه يك تانكر انجام شود كه اين كار نيازمند تخصيص اعتبار لازم از طريق ستاد مديريت بحران استان و شركت آب و فاضلاب روستايي استان و نيز اجراي پروژه كف شكني چاههاي موجود و حفر چاه رزرو است.

درپايان فرماندار خاتم از مدير كل مديريت بحران استان جناب آقاي مهندس برزگري و كارشناس مربوطه و پيگيريهاي جواد مير بهبودي دبير ستاد حوادث خاتم نيز تقدير و تشكر نمودند و خواستار تخصيص اعتبار لازم به منظور رفع مشكل آب آشاميدني روستاهاي شهرستان شدند.