شناسه : 336092

فرماندار شهرستان خاتم نقش تعاوني ها دراشتغال پايدار بسيار مثمر ثمر است.


فرماندار شهرستان خاتم نقش تعاونی ها در اشتغال پايدار بسیار مثمر ثمر خواند و گفت: با تقويت و توسعه بخش تعاون مي توان گامي موثر در زمينه ايجاد اشتغال پايدار و سرمايه گذاري در بحث اشتغال را در جامعه فراهم كنيم.   به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم" محمد علي شاه حسيني فرماندار " روز يكشنبه درمراسم معارفه مسئول اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي كه درمحل فرمانداري خاتم   برگزارشد : يكي از اهدافي كه دولت در بخش تعاون بخوبي انجام داد، فعاليت در بخش مسكن مهر بود كه پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين خصوص داشته است. وي ايجاد تعاونيهاي كارآمد و توليدي را در اين زمينه لازم و ضروري خواند و گفت: براي رفع مشكل اشتغال بايد ضمن ايجاد تعاونيهاي توليدي، نظارت، هدايت و حمايت از تعاونيها مد نظر مسوولان استان و شهرستان باشد. فرماندار شهرستان خاتم   در ادامه با اشاره به اهداف تشكيل تعاونيها گفت: گسترش عدالت اجتماعي در جامعه، جلوگيري از انباشته شدن سرمايه دردست افراد محدود درجامعه و   ورود افراد توانمند در عرصه اقتصادي، بالا بردن توان اقتصادي شهرستان از اهداف مهم   تشكيل شركت نعاونيها است.   امراله فلاح   زاده   مدير كل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي هم دراين نشست ادغام اداره تعاون با كار ورفاه اجتماعي را فرصتي براي تثبيت وتقويت اشتغال پايدار خواند واظهارداشت: با تمام توان درخدمت مردم در جهت اشتغال وكار آفريني خواهيم بود. وي ادامه داد: كوچك سازي دولت به منظور پيگيري بهتر ورسيدگي به امور مردم به يك مرجع ودريك مجموعه واحد مي باشد واين اقدام دولت بسيار منطقي وبه نفع عامه مردم است. فلاح زاده در بخشي ديگري از سخنان خود درخصوص احداث 2سالن ورزشي درهرات ومروست قول مساعد دادند دراين جلسه فلاحتي به عنوان سرپرست اداره تعاون ،كار ورفاه اجتماعي معرفي شد.      

فرماندار شهرستان خاتم نقش تعاونی ها در اشتغال پايدار بسیار مثمر ثمر خواند و گفت: با تقويت و توسعه بخش تعاون مي توان گامي موثر در زمينه ايجاد اشتغال پايدار و سرمايه گذاري در بحث اشتغال را در جامعه فراهم كنيم.

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم" محمد علي شاه حسيني فرماندار " روز يكشنبه درمراسم معارفه مسئول اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي كه درمحل فرمانداري خاتم  برگزارشد : يكي از اهدافي كه دولت در بخش تعاون بخوبي انجام داد، فعاليت در بخش مسكن مهر بود كه پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين خصوص داشته است.

وي ايجاد تعاونيهاي كارآمد و توليدي را در اين زمينه لازم و ضروري خواند و گفت: براي رفع مشكل اشتغال بايد ضمن ايجاد تعاونيهاي توليدي، نظارت، هدايت و حمايت از تعاونيها مد نظر مسوولان استان و شهرستان باشد.

فرماندار شهرستان خاتم  در ادامه با اشاره به اهداف تشكيل تعاونيها گفت: گسترش عدالت اجتماعي در جامعه، جلوگيري از انباشته شدن سرمايه دردست افراد محدود درجامعه و  ورود افراد توانمند در عرصه اقتصادي، بالا بردن توان اقتصادي شهرستان از اهداف مهم  تشكيل شركت نعاونيها است.

 

امراله فلاح  زاده  مدير كل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي هم دراين نشست ادغام اداره تعاون با كار ورفاه اجتماعي را فرصتي براي تثبيت وتقويت اشتغال پايدار خواند واظهارداشت: با تمام توان درخدمت مردم در جهت اشتغال وكار آفريني خواهيم بود.

وي ادامه داد: كوچك سازي دولت به منظور پيگيري بهتر ورسيدگي به امور مردم به يك مرجع ودريك مجموعه واحد مي باشد واين اقدام دولت بسيار منطقي وبه نفع عامه مردم است.

فلاح زاده در بخشي ديگري از سخنان خود درخصوص احداث 2سالن ورزشي درهرات ومروست قول مساعد دادند

دراين جلسه فلاحتي به عنوان سرپرست اداره تعاون ،كار ورفاه اجتماعي معرفي شد.

 

 

 

آدرس کوتاه :