فرماندار شهرستان خاتم : كميته امداد ، كارآمدي را نزد مردم به اثبات رسانده است .

فرماندار شهرستان خاتم : كميته امداد ، كارآمدي را نزد مردم به اثبات رسانده است .به گزارش خبرنگار ايسنا" سيد ناصر امامي ضمن تقدير از فعاليتها و خدمات كميته امداد خميني (ره) ادامه داد : اين نهاد مقدس در محروميت زدايي و كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي موفق عمل كرده و در حال حاضر تكيه گاه و پناه محرومين است.

حميد نصيري امروز در جلسه توديع و معارفه رئيس كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان خاتم اظهار داشت : براي احقاق اين مهم در استان يزد برنامه ريزي شده است .

نصيري اضافه كرد : در اجراي اين طرح به دو موضوع مهم شناسايي خانواده هاي مستعد براي اشتغالزايي و همچنين خانواده هاي ناتوان در اجراي اين طرح پرداخته مي شود.

وي يكي ديگراز از اهداف توانمند ساختن مددجويان تا مرحله خودكفايي كميته امداد عنوان كرد و افزود : بر اين اساس با دادن وام هاي خودكفايي و گره گشايي سعي در ارتقاي مددجويان در زمينه اقتصاد و اشتغال داريم به طوري كه افراد نه تنها خودكفا بشوند بلكه زمينه اشتغال ديگران را هم فراهم كنند.

فاطمي بصير امام جمعه شهر هم دراين مراسم ضمن برشمردن ارزش و اهميت كمك كردن به نيازمندان از ديدگاه قرآن گفت : سعه صدر و خوشرويي مهم ترين خصلت يك امدادگر است. حجت الاسلام فاطمي بصير با اشاره به خدمات صمد شمس در مدت سرپرستي كميته امداد ، اظهار اميدواري كرد كه اين تغيير و تحول منشا خدمات بزرگ و سازنده باشد.

  گفتني است درپايان اين جلسه از خدمات ارزنده صمد شمس رئيس سابق كميته امداد امام خميني (ره) تقدير و تشكرشد و براي محمد ملكي رئيس فعلي آرزوي موفقيت و توفيق روز افزون شد.