شناسه : 343142
بمناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش

فرماندار شهرستان خاتم طی پیامی هفته شوراهای آموزش و پرورش را گرامی داشتند.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم ، "محمد علی شاه حسینی" در این پیام آورده است : تشکیل شورای آموزش و پرورش گامی بلند در تحقق فرهنگ مشارکت است. ترسیم افق های روشن آینده و شکوفایی استعدادهای سرشار فرزندان ایران اسلامی با بر افروختن چراغ معرفت و اهتمام جدی فرزانگان علم و ادب  میسر می گردد. آموزش و پرورش در ساختار توسعه کشور، به  عنوان اساس و شالوده پیشرفت و ترقی نظام اسلامی به حساب می آید و نقش مهمی در برنامه های توسعه اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی ایفا می کند. در این میان موضوع مشارکت در دستگاه های بزرگی همچون آموزش و پرورش  امری ضروری است که مشارکت فکری افراد برجسته و دلسوخته نظام تعلیم و تربیت، از آن، یک آموزش و پرورش فعال و پویا خواهد ساخت. امید به اذعان به اهمّیّت و نقش تحول آفرین شوراها و توجه و اهتمام جدّی آحاد مردم شریف، کلیه نهادها و دستگاههای حقیقی و حقوقی، از این رو هفته شوراهای آموزش و پرورش را در سال مزین به نام عزت آور « تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که سرمشق تحول و پیشرفت کشورخواهد شد به تمامی فرهنگیان عزیز، اعضای محترم شورای آموزش و پرورش، خیرین محترم مدرسه ساز و مردم محترم فرهنگ دوست شهرستان خاتم ، تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفّقیّت و تداوم تلاشها و خدمات ارزنده را در جهت هر چه فعّال تر نمودن شورای آموزش و پرورش این شهرستان، آرزو می نماییم. محمد علی شاه حسینی فرماندارشهرستان خاتم    
بمناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم ، "محمد علی شاه حسینی" در این پیام آورده است : تشکیل شورای آموزش و پرورش گامی بلند در تحقق فرهنگ مشارکت است. ترسیم افق های روشن آینده و شکوفایی استعدادهای سرشار فرزندان ایران اسلامی با بر افروختن چراغ معرفت و اهتمام جدی فرزانگان علم و ادب  میسر می گردد. آموزش و پرورش در ساختار توسعه کشور، به  عنوان اساس و شالوده پیشرفت و ترقی نظام اسلامی به حساب می آید و نقش مهمی در برنامه های توسعه اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی ایفا می کند. در این میان موضوع مشارکت در دستگاه های بزرگی همچون آموزش و پرورش  امری ضروری است که مشارکت فکری افراد برجسته و دلسوخته نظام تعلیم و تربیت، از آن، یک آموزش و پرورش فعال و پویا خواهد ساخت.

امید به اذعان به اهمّیّت و نقش تحول آفرین شوراها و توجه و اهتمام جدّی آحاد مردم شریف، کلیه نهادها و دستگاههای حقیقی و حقوقی، از این رو هفته شوراهای آموزش و پرورش را در سال مزین به نام عزت آور « تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که سرمشق تحول و پیشرفت کشورخواهد شد به تمامی فرهنگیان عزیز، اعضای محترم شورای آموزش و پرورش، خیرین محترم مدرسه ساز و مردم محترم فرهنگ دوست شهرستان خاتم ، تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفّقیّت و تداوم تلاشها و خدمات ارزنده را در جهت هر چه فعّال تر نمودن شورای آموزش و پرورش این شهرستان، آرزو می نماییم.

محمد علی شاه حسینی

فرماندارشهرستان خاتم

 

 

آدرس کوتاه :