فرماندار شهرستان خاتم طي بيانيه اي روز 13 فروردين كه بنام روز طبيعيت نامگذاري شده را گرامي داشت.

فرماندار شهرستان خاتم طي بيانيه اي روز 13 فروردين كه بنام روز طبيعيت نامگذاري شده را گرامي داشت.سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم در اين بيانيه از جنگل باغ شادي و باغ معدن  سرچشمه نهرمسيح ، قدمگاه ، بورئيه ، جنگل هاي كرخنگان و چنارناز بعنوان مهمترين  مناطقي ياد نمود كه مردم شهرستان خاتم روز 13 را در آنجا  به دامن طبيعت رفته  و خستگي  را از تن بيرون مي نمايند .

فرماندار شهرستان خاتم در اين بيانيه ضمن آرزوي صحت و سلامتي  و موفقيت  روز افزون  براي همگان تاكيد نمود كه آرزويمان اين است كه با همت مضاعف و كار مضاعف سال آينده را در شادماني عمومي جشن بگيريم و بكوشيم آنگونه كه بهار از ميانه روي و رستاخيز عدالت سخن مي گويد ما نيز در راه استقرار عدالت كه از آرمانهاي هميشگي انقلاب شكوهمند  اسلامي است موفق باشيم.

سيد ناصر امامي در پايان اين بيانيه طبيعت گردان را به رعايت نظافت طبيعت و حفاظت از جنگل در مقابل آتش سوزي و ساير عوامل مخاطره آميز  توصيه نمود .