شناسه : 334692

فرماندار شهرستان خاتم طي بيانه اي هفته منابع طبيعي و روز درختكاري را گرامي داشت .


سيد ناصر امامي ميبدي در اين بيانيه از انسان بعنوان گل سرسبد آفريده هاي خداوند متعال و خليفه او برروي زمين نام برد و اضافه نمود خداوند سبحان طبيعت را به گونه اي آفريده كه همه نيازهاي آدمي را برآورده ساخته و به انسان ويژگيهاي بخشيده كه بتواند از اين مواهب الهي بهره برده و در جسم و جان خود نشاط و شادابي پديد آورد .

وي در اين بيانيه تاكيد نموده كه انسان در تعامل با طبيعت بايد همواره متوجه باشد كه جانشين خداوند در روي زمين است از اين رو با طبيعت برخوردي شايسته و خداپسندانه داشته نه ظالمانه و مطابق خواسته هاي نفساني .

 فرماندار شهرستان خاتم با بيان شعر:

به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست          عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

اظهار داشت ما زمينيان ُبايد خود را خوشبخت و كامروا بدانيم و بر خويشتن بباليم و خداوند يزدان پاك را ستايشگر باشيم ، چراكه در اين چرخه سپهر و كهكشان بي كران منظومه شمسي زمين تنها سياره اي كه زندگي و حيات در آن جاريست و هيچ گاه طبيعتي اين چنين گسترده ، دلكش و زيبا با اين همه گونه هاي گياهي ، درياها ، آبهاي روان ، دشت و كوهساران و جنگلهاي سبز و خرم در جهان هستي يافت نشده است .

سيد ناصر امامي در پايان اين بيانيه ضمن توصيه همگان به حفاظت از منابع طبيعي و اهميت درختان در توليد اكسيژن ، تعديل آب و هوا ، جذب گرد و غبار و ... اضافه نمود بيائيد در روز درختكاري نهالي بنشانيم و با اين اقدام گامي موثر در جهت سالم سازي محيط خود برداشته و اين وديعه الهي را براي فرزندانمان حفظ كنيم .
آدرس کوتاه :