فرماندار شهرستان خاتم طي بيانه اي هفته محيط زيست را گرامي داشت .

فرماندار شهرستان خاتم طي بيانه اي هفته محيط زيست را گرامي داشت .فرماندار خاتم در اين بيانيه ضمن اشاره به اينكه امروزه با رشد جمعيت و صنعتي شدن جوامع انسانها با مسائل زيست محيطي متعددي چون تغييرات اقليمي ، گازهاي گلخانه اي ، خشكسالي ، كاهش يا انقراض گونه هاي گياهي و جانوري ، فاضلابهاي مسموم و ... روبه رو هستند اضافه نمود كه تغييراتي توسط انسانها در عرصه هاي زيست محيطي به وقوع مي پيوندند در دراز مدت باعث نابودي نسل بشر مي گردند.

سيد ناصر امامي از زيست گاههاي حفاظت شده باغ شادي ، بوروئيه هرات و قره تپه بعنوان مهمترين مناطق زيست محيطي استان يزد و شهرستان خاتم نام برد كه در آن گونه هاي جانوري و گياهي متعدد و منحصر بفردي چون خرس قهوه اي ، هوبره ، كل و بز و بنه ، بادام كوهي و ... زندگي مي نمايند.

فرماندار خاتم در پايان اين بيانيه ضمن تاكيد دوباره بر حفظ و حراست از عرصه هاي طبيعي گياهي و جانوري و رعايت نظافت و پاكيزگي در محيط زيست از همه كساني كه در حفظ محيط زيست كوشا هستند بخصوص محيط بانان و جنگلبانان تقدير و تشكر نمود.

لازم به يادآوري است كه هر ساله از 16 خرداد تا 22 خرداد بعنوان هفته محيط زيست نامگذاري شده است .

 

 

سيد ناصر امامي ميبدي

     فرماندار خاتم