شناسه : 24823236

فرماندار شهرستان خاتم: شهرستان خاتم دروازه جنوبی استان یزد، امسال بهتر از سالهای قبل پذیرای مهمانان نوروزی


فرماندار شهرستان خاتم از آمادگی این شهرستان که دروازه جنوبی استان یزد است جهت پذیرایی از مهمانان نوروزی سال جدید خبر داد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم ؛محمد زاده رحمانی در نشست ستاد اسکان مسافران نوروزی افزود: ما در شهرستان خاتم برنامه های متعددی جهت زیباسازی شهرستان و اسکان هر چه بهتر مسافران نوروزی انجام داده ایم. وی با توجه به اهمیت دادن به بحث بهار فاطمی اظهار داشت:امسال بهتر از سالهای گذشته و با همیاری مدیران دیگر ادارات شهرستان سعی بر میزبانی بهتر داریم و امید داریم تا با اقدامات بسیار خوبی که در شهرستان در حال انجام می باشد هموطنانی که سالهای گذشته مهمان این شهرستان بوده اند تفاوت را احساس کنند و با خاطره ای خوب از این شهرستان دیدن کنند. زاده رحمانی افزود: در سالجاری با تشکیل کمیته هایی متشکل از ادارات مختلف اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان را انجام خواهیم داد. این نشست با حضور فرماندار شهرستان خاتم ،بخشدار مرکزی ،بخشدار مروست و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان خاتم از آمادگی این شهرستان که دروازه جنوبی استان یزد است جهت پذیرایی از مهمانان نوروزی سال جدید خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم ؛محمد زاده رحمانی در نشست ستاد اسکان مسافران نوروزی افزود: ما در شهرستان خاتم برنامه های متعددی جهت زیباسازی شهرستان و اسکان هر چه بهتر مسافران نوروزی انجام داده ایم.

وی با توجه به اهمیت دادن به بحث بهار فاطمی اظهار داشت:امسال بهتر از سالهای گذشته و با همیاری مدیران دیگر ادارات شهرستان سعی بر میزبانی بهتر داریم و امید داریم تا با اقدامات بسیار خوبی که در شهرستان در حال انجام می باشد هموطنانی که سالهای گذشته مهمان این شهرستان بوده اند تفاوت را احساس کنند و با خاطره ای خوب از این شهرستان دیدن کنند.

زاده رحمانی افزود: در سالجاری با تشکیل کمیته هایی متشکل از ادارات مختلف اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان را انجام خواهیم داد.

این نشست با حضور فرماندار شهرستان خاتم ،بخشدار مرکزی ،بخشدار مروست و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.آدرس کوتاه :