شناسه : 334902

فرماندار شهرستان خاتم در16ماهه سال گذشته اقدامات بسيار خوبي درزمينه كاهش خسارات خشكسالي در شهرستان خاتم انجام شده است.


فرماندار شهرستان خاتم گفت : در16ماهه سال گذشته اقدامات بسيار خوبي در زمينه كاهش خسارات خشكسالي در كل شهرستان بالاخص دهستان چاهك انجام شده است .

سيد ناصرامامي در مصاحبه با خبرنگار يزد فردا" گفت : مشكلات و گستردگي ناشي از خشكسالي به حدي است كه پوشش و جبران زيانهاي ناشي از اين پديده بصورت كامل ، مقدور نيست ولي براي مقابله با آن ، همه توان خود را بكار خواهيم گرفت .

امامي ادامه داد : كنترل عوامل جوي و اقليمي توسط انسان ناممكن است اما انسان با تلاشي كه درجهت ارتقاء دانش خود نسبت به تاثير عوامل جوي دارد با به كار بردن مطالعات و بررسي هايي كه بر روي روند تغييرات عوامل جوي دارد مي تواند توانمندي خود را دركاهش خسارات ناشي از پديده جوي چون خشكسالي و سرما زدگي به مرحله اجرا درآورد كه در اين خصوص اقداماتي از جمله توزيع كمك بلاعوض به كليه كشاورزان شهرستان خاتم و دهستان چاهك در سال 87 ، تخصيص اعتبار از محل ستاد حوادث غيرمترقبه جهت احداث كانال و لوله گذاري كشاورزي ، تجهيز چاههاي كشاورزي ، احداث استخرهاي تنظيم آب كشاورزي ، تسطيح اراضي كشاورزي ، تامين آب دام در مراتع و مواقع  بحراني ، مديريت مقابله با آفات گياهي و اصلاح باغات خسارت ديده و همچنين تهيه گزارشات خسارات خشكسالي وتگرگ درسال گذشته و تهيه عكس و فيلم از خسارات محصولات زراعي و باغي و برآورد خسارات وارده و ارسال به مراجع ذيربط كشوري و استاني از جمله استاندار محترم ، معاونين مرتبط و مديريت بحران استان ، نماينده محترم در مجلس شوراي اسلامي ، و سركشي مرتب به مركز دهستان و روستاهاي اطراف ، بانك هاي چاهك ، مزارع و غيره ، رفع مشكل پرداخت  غرامت بيمه خشكسالي كشاورزان دهستان و همچنين رايزنيها و مكاتبات مكرر درخصوص تمديد وام تسهيلات كشاورزان صورت گرفته  است.

امامي همچنين افزود: وقوع خشكساليهاي پي در پي درچند سال گذشته سطح آبهاي زيرزميني شهرستان را نيز  به شدت كاهش داده به طوريكه براساس  آمار اعلامي توسط آب منطقه اي شهرستان بحران كم آبي بالاخص در منطقه چاهك به آخرين حد خود رسيده وساليانه بيش از يك ليتر افت آب درمنطقه گزارش گرديده كه درمقايسه با ديگر مناطق استان در وضعيت بحراني شديدقرار دارد كه  بنابر هشدار مسئولين و كارشناسان شركت آب منطقه اي استان مبني برجلوگيري از شدت بحران كم آبي تصميمات لازم درخصوص جلوگيري از برداشت  غير مجاز  از چاههاي كشاورزي شهرستان و منطقه چاهك اتخاذ گرديده تا به نوعي وضعيت فلاكت بار بحران كم آبي كنترل تا انشاءا... با نزول رحمت الهي و بارش برف و باران درحد ميانگين طبيعي شاهد گذر از مرحله خشكسالي باشيم ودراين زمينه لازم است كه اهالي محترم شهرستان از جمله دهستان چاهك و صاحبان چاههاي كشاورزي همكاري لازم را در زمينه كاهش برداشت اضافي آب داشته باشند تا با توجه به ميزان صرفه جويي انجام شده هم شاهد افزايش سطح آب سفره هاي زيرزميني و هم تخصيص بخشي از آن به صنعت شهرستان باشيم .

فرماندار خاتم تصريح كرد: تا حدي كشاوزران منطقه درخصوص  پيامدهاي ناشي از برداشت غير مجاز طي جلسات پرسش و پاسخ توجيه و درجهت جبران آن نيز راهكارهايي از جمله تشويق كشاورزان به اجراي روشهاي نوين آبياري و استفاده بهينه از آب و راه اندازي طرحهاي آبياري تحت فشار ، قطره اي و باراني و ساخت استخرهاي ذخيره آب و لوله گذاري و كانال كشي مسير انتقال آب كشاورزي انديشيده شده كه خوشبختانه با حمايتهايي كه در دولت محترم نهم و دهم و مجلس هشتم صورت گرفته توجه ويژه اي به بخش كشاورزي شده و اعتبارات خوبي نيز در جهت اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار بصورت 50 درصد بلاعوض دولت و50 درصد تسهيلات با بهره بسيار كم به صورت هفت تا ده ساله در نظر گرفته شده است كه مالكين چاههاي كشاورزي و متقاضيان مي توانند با تكميل پرونده و ارائه به بانك كشاورزي از اين اعتبارات بهره مند گردند.

فرماندار خاتم در ادامه تصريح نمود : تا به حال نزديك به 60ميليارد ريال اعتبار از طريق ستاد حوادث غير مترقبه استان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري ، دور دوم سفر رياست جمهوري به استان يزد به شهرستان خاتم تخصيص يافته كه به تناسب در كليه بخشها و مناطق شهري و روستايي شهرستان و دهستانهاي اطراف از جمله چاهك اختصاص يافته است كه انشاءا... در سال 89 كه توسط مقام معظم رهبري به نام سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري شده است ، بتوانيم با حمايت و عنايت دولت محترم تلاشهاي بيشتر و اعتبارات بسيار زيادي در مقايسه با سال 88 در جهت كاهش خسارات خشكسالي و كمك به كشاورزان محروم و زحمت كش داشته باشيم .

وي افزود : درسال گذشته متاسفانه علي رغم همه پيگيري هاي استاندار محترم ، مديريت بحران استان و فرمانداري هاي استان از جمله اين فرمانداري ، استان يزد جزو استان هاي خشكسال كشور شناخته نشد كه اين امر با توجه به قرار گرفتن استان فارس در رديف استان هاي خشكسال كشور و مجاورت روستاهاي آن با دهستان چاهك شهرستان خاتم مشكلات عديده اي را باعث شده كه اميدواريم امسال اولا شاهد رفع خشكسالي باشيم ثانيا شاهد رفع مشكلات اين چنيني باشيم .

فرماندار خاتم درپايان از عنايت هاي ويژه استاندار محترم ، معاونين معزز ايشان و مدير كل مديريت بحران استان و كارشناسان مربوطه و همچنين عملكرد مثبت دستگاههاي عضو ستاد غير مترقبه شهرستان و تلاش و پيگيرهاي مكرر و مستمر جواد ميربهبودي دبير ستاد حوادث غير مترقبه شهرستان خاتم تقدير و تشكر نمود.

آدرس کوتاه :