شناسه : 337492
فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم در محفل انس با قرآن کانون و هیات انصار المهدی (عج) هرات در مدرسه راهنمائی نمونه دولتی امير كبيرشهرهرات حضور یافت .


فرماندار شهرستان خاتم در محفل   انس با قرآن   کانون و هیات انصار المهدی (عج) هرات در مدرسه   راهنمائی نمونه دولتی امير كبيرشهرهرات حضور یافت . گفتنی است : محفل انس با قرآن کانون وهیات انصار المهدی (عج) هرات که هر هفته برگزار می شود .جوانان این هیات جلسات خودرا هر هفته در منزل یکی از اعضاء هیات ویا به پیشنهاد خانواده هاست ، با تلاوت یک صفحه از قران کریم وبیان نکات تفسیری وذکر دعا وصلوات ادامه می یابد. درادامه محفل انس با قرآن فرماندار خاتم در جمع دانش آموزان مدرسه به طرح سوال قرآني و اهداءجايزه به دو نفر از دانش آموزان پرداخت . همچنين ايشان قول کمک وهمکاری در برگزاری اردو فرهنگی به آنان داد.  
فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم در محفل  انس با قرآن  کانون و هیات انصار المهدی (عج) هرات در مدرسه  راهنمائی نمونه دولتی امير كبيرشهرهرات حضور یافت .گفتنی است : محفل انس با قرآن کانون وهیات انصار المهدی (عج) هرات که هر هفته برگزار می شود .جوانان این هیات جلسات خودرا هر هفته در منزل یکی از اعضاء هیات ویا به پیشنهاد خانواده هاست ، با تلاوت یک صفحه از قران کریم وبیان نکات تفسیری وذکر دعا وصلوات ادامه می یابد.درادامه محفل انس با قرآن فرماندار خاتم در جمع دانش آموزان مدرسه به طرح سوال قرآني و اهداءجايزه به دو نفر از دانش آموزان پرداخت . همچنين ايشان قول کمک وهمکاری در برگزاری اردو فرهنگی به آنان داد.

 

آدرس کوتاه :