شناسه : 341082

فرماندار شهرستان خاتم خواهان تسریع درروند گازرسانی به شهر های هرات ومروست شد


"محمد علی شاه حسینی" فرماندار خاتم به همراه حجت الاسلام حسینی امام جمعه مروست دردیدار با مدیرعامل گازاستان خواهان تسریع دررروند گازرسانی به شهرهای هرات ومروست شد.   به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم این جلسه که در دفتر کار مدیر عامل شرکت گاز برگزار گردید علیرضا پیله ور مدیرعامل شرکت گاز استان یزد قول کارگازرسانی به شهرهای هرات ومروست را در آبانماه سالجاری داد.  

"محمد علی شاه حسینی" فرماندار خاتم به همراه حجت الاسلام حسینی امام جمعه مروست دردیدار با مدیرعامل گازاستان خواهان تسریع دررروند گازرسانی به شهرهای هرات ومروست شد.

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم این جلسه که در دفتر کار مدیر عامل شرکت گاز برگزار گردید علیرضا پیله ور مدیرعامل شرکت گاز استان یزد قول کارگازرسانی به شهرهای هرات ومروست را در آبانماه سالجاری داد.

 

آدرس کوتاه :