شناسه : 26831026

فرماندار شهرستان خاتم خواستار توجه به شاخصهای ارزیابی عملکرد شد


فرماندار شهرستان خاتم در نشستی با کارکنان این فرمانداری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل این مجموعه خواستار رعایت حقوق شهروندی و توجه به شاخصهای ارزیابی عملکرد در محیط کار شد.

فرماندار شهرستان خاتم در نشستی با کارکنان این فرمانداری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل این مجموعه خواستار رعایت حقوق شهروندی و توجه به شاخصهای ارزیابی عملکرد در محیط کار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛ محمد زاده حمانی توجه به مسائل اخلاقی در محیط کاری را امری مهم دانست و افزود: کارکنان در این مجموعه باید با تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی در راستای خدمات رسانی بهتر گام بر دارند.

در ادامه این نشست محمد محمودی معاون فرماندار صحبت هایی را در همین زمینه خطاب به کارکنان ایراد کرد.

گفتنی است این نشست با حضور کارکنان در محل فرمانداری خاتم برگزار شد. آدرس کوتاه :