شناسه : 336192

فرماندار شهرستان خاتم خواستار تسريع در راه اندازي ايستگاه سي ان جي درشهرستان خاتم شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري "محمدعلي شاه حسيني فرماندارشهرستان خاتم   درديدار با امير بني كريمي مدير شركت   نفت منطقه يزد با بيان اينكه يكي از در خواستهاي اهالي شهرستان خاتم راه اندازي هرچه سريعتر ايستگاه   سي ان جي   است خواهان مستقل شدن اداره نفت ناحيه   شهرستان خاتم شد. دراين جلسه همچنين مسائل ومشكلات صدور حواله سوخت هوشمند واحدهاي صنعتي و كشاورزي مورد بحث قرار گرفت .  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري "محمدعلي شاه حسيني فرماندارشهرستان خاتم  درديدار با امير بني كريمي مدير شركت  نفت منطقه يزد با بيان اينكه يكي از در خواستهاي اهالي شهرستان خاتم راه اندازي هرچه سريعتر ايستگاه  سي ان جي  است خواهان مستقل شدن اداره نفت ناحيه  شهرستان خاتم شد.

دراين جلسه همچنين مسائل ومشكلات صدور حواله سوخت هوشمند واحدهاي صنعتي و كشاورزي مورد بحث قرار گرفت .

 

آدرس کوتاه :