فرماندار شهرستان خاتم بر نوآوري برنامه هاي دهه فجر امسال تاكيد كرد

فرماندار شهرستان خاتم بر نوآوري برنامه هاي دهه فجر امسال تاكيد كردفرماندار شهرستان خاتم ضمن تاكيد برنوآوري دراجراي برنامه هاي دهه فجر امسال گفت: دراجراي برنامه هاي دهه فجر درسطح شهرستان بايد خلاقيت داشته وكارهاي جديدي انجام دهيم.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري محمد علي شاه حسيني درجلسه برنامه ريزي ستاد دهه فجر با اشاره به اينكه هرچه از زمان انقلاب مي گذرد  موفقيت ها بيشتر مي شود افزود: ايام دهه فجر فرصت مناسبي است براي بيان دستاوردهاي انقلاب اسلامي لذا بايستي با برنامه ريزي دقيق و همچنين خلاقيت و نوآوري درتدوين برنامه ها بويژه مشاركت مردم دربرگزاري جشن انقلاب تلاش كنيم. وي گفت: يكي از اهداف ستاد دراجراي برنامه هاي دهه فجر درزمان حاضر ارتقاي سطح آگاهيي و بصيرت براي جامعه است  و مسوولان بايد از اين دهه براي  تبيين وآگاهي دادن به نسل جوان بيشترين بهره را ببرند. وي اضافه كرد: تبيين اهداف انقلاب اسلامي دراجراي برنامه هاي دهه فجر امسال با رعايت اصل خلاقيت و ابتكار ضروري است.

وي ادامه داد:دشمنان نظام به اين نتيجه رسيده اند كه با گزينه نظامي نمي توان ايران را شكست داد، بنابراين جنگ نرم ،سايبري و هجمه هاي فرهنگي را عليه كشور ما به راه انداخته اند. وي اضافه كرد: باتقويت زير ساخت هاي فرهنگي واجراي برنامه هاي راهبردي مناسب  مي توان جلوي تهاجم فرهنگي ونفوذ فرهنگي غربي را درجامعه گرفت.

فرماندار خاتم درادامه به رويدادهاي مهم آينده كشور اشاره كرد گفت: دهه فجر امسال بايد نسبت به آگاهي سازي وروشن گري وبصيرت افزايي مردم تلاش كنيم وزمينه حداكثري مردم درانتخابات را فراهم سازيم. امام جمعه  شهر هرات  هم دراين جلسه اساس برنامه هاي دهه فجر در سال جاري پرداختن به  مقوله  ولايت پذيري اعلام كرد  وافزود: همين ولايي بودن مردم در مقاطع مختلف، پيروزي هاي بزرگي را نصيب اين كشور كرده است.
حجت الاسلام فاطمي بصير  اضافه كرد:دشمنان  برنامه هاي ايام الله دهه فجر را با دقت و حساسيت زيادي رصد مي كنند چرا كه مي بينيد كه پس از 33 سال هنوز مردم همراه با انقلاب اسلامي هستند و با جان و دل آن را حمايت و پاسداري مي كنند.
وي با اشاره به اهميت و نقش ولايت در جامعه اسلامي ابراز داشت: دشمن در طي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بارها از ملت ايران شكست خورده که اين نتيجه پيوند عميق و ناگسستني مردم با ولايت است