فرماندار شهرستان خاتم با صدور بيانيه اي روز جمهوري اسلامي را گرامي داشت .

فرماندار شهرستان خاتم با صدور بيانيه اي روز جمهوري اسلامي را گرامي داشت .ايشان در بخشي از اين بيانيه با اشاره به نقش بي بديل حضرت امام خميني (ره) در سال 58 و چه در جريان رفراندوم برگزار شده در زمينه خنثي كردن توطئه هاي مختلف و تثبيت جمهوري اسلامي ، ياد و خاطره آن امام راحل (ره) را گرامي داشت و براي ايشان و شهيدان انقلاب اسلامي علو درجات را مسئلت كرد .

وي همچنين افزوده است پس از گذشت بيش از سي سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مردم شريف ما نشان داده اند چنانچه رفراندوم ديگري برگزار شود بيش از 98 درصد سال 58 را به جمهوري اسلامي راي خواهند داد و اين امر را در 9 دي و 22 بهمن سال پيش به اثبات رسانده اند .