فرماندار شهرستان خاتم باخانواده معظم سه شهید این شهرستان دیدارکرد

فرماندار شهرستان خاتم باخانواده معظم سه شهید این شهرستان دیدارکرد


دیدار فرماندار خاتم با خانواده معظم شهداء

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "دراین دیدار  فرماندار خاتم  از خانواده های شهیدان جعفر فتحی درهرات، حسن افخمی و ابراهیم افخمی ازروستاهای دهستان فتح آباد تجلیل بعمل آورد.