فرماندار : شهرستان خاتم آماده برگزاري نخستين جشنواره زردآلو است

فرماندار : شهرستان خاتم آماده برگزاري نخستين جشنواره زردآلو استفرماندار شهرستان خاتم در پايان جلسه هماهنگي جشن زردآلوي هرات گفت: به منظور شناساندن ظرفيتها اين شهرستان ، ارتقاي بيشتر محصول زرد آلو ، ترغيب باغداران و ايجاد بازار مناسب براي اين محصول ارزشمند شهر هرات ، اين شهرستان آماده برگزاري نخستين جشنواره زردآلو استان يزد است.

سيد ناصر امامي تصريح كرد: به بهانه جشنواره زردآلو درخاتم اين فرصت فراهم مي شود تا بتوانيم لاافل بخشي از ظرفيت اين منطقه را معرفي نمائيم .

امامي گفت: سطح زير كشت زردآلو شهرستان خاتم بيش از 600هكتار با توليد بالغ بر4200تن مي باشد و زرد آلو اين شهرستان از نوع تخم گردي ، سلطنتي وبومي است

وي افزود:شهرستان خاتم محل مناسبي براي توليد انگور ، پسته و محصولات گلخانه اي وكشاورزي است

فرماندار شهرستان خاتم  همچنين از همه دستگاه ها خواست تا جهت هرچه با شكوه تر برگزار شدن اين جشنواره با ستاد برگزاري همكاري شايسته داشته با شند.

گفتني است سومين جشن انگور مروست و اولين جشن گندم جاهك نيز امسال برگزار خواهد شد.