فرماندار شهرستان خاتم استقلال دانشگاه آزاد خاتم و افزایش رشته های آن را خواستار شد

فرماندار شهرستان خاتم استقلال دانشگاه آزاد خاتم و افزایش رشته های آن را خواستار شد به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم" محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم "در جلسه اي که با حضور دکتر مسلمين  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی يزد تشکیل شده بود اظهار داشت: می بایست در جهت ایجاد اشتغال و فراهم ساختن زمینه های استفاده از استعداد دانشجویان نخبه، زمینه پژوهش و تحقیق در دانشگاه ها بیش از پیش فراهم شود.

فرماندار خاتم  همچنین خواستار استقلال دانشگاه آزاد شهرستان خاتم و افزایش رشته های این دانشگاه شد.

شاه حسيني  همچنین  درخصوص توسعه عمراني و ساخت و ساز ساختمان جديد دانشگاه بحث و تبادل نظر كرد و بر لزوم افزايش رشته هاي كارشناسي و كارداني در دانشگاه آزاد خاتم تأکیدكرد.

دكتر مسلمين رئيس دانشگاه آزاد اسلامي يزد هم  دراين نشست  درخصوص ارتقاء دانشگاه آزاد خاتم  و توسعه آن و همچنين  افزايش رشته هاي فني در مقاطع كارشناسي قول پيگيري داد.