فرماندار شهرستان خاتم از گلخانه آموزشي مركز فني و حرفه اي صاحب الزمان اين شهرستان بازديد نمود.

فرماندار شهرستان خاتم از گلخانه آموزشي مركز فني و حرفه اي صاحب الزمان اين شهرستان بازديد نمود.در ابتداي اين بازديد مهندس پور ابراهيمي رئيس اداره فني و حرفه اي شهرستان با ابراز تشكر و قدرداني از فرماندار شهرستان در خصوص بذل توجه و عنايت وي به اداره فني و حرفه اي شهرستان اعلام نمود كه اين گلخانه آموزشي بنا به توصيه فرماندار محترم شهرستان در جلسه حدود چهارماه قبل كه با فارغ التحصيلان جوياي كار رشته كشاورزي درمحل فرمانداري تشكيل شده بود و به منظور آموزش جوانان و فارغ التحصيلان جوياي كار و علاقه مند به كشت هاي گلخانه اي طراحي و ساخته شده است .

در ادامه اين بازديد سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم عملكرد بيشتر در واحد سطح (10 برابر هواي آزاد ) ، صرفه جويي در مصرف آب ، بازار پسندي بيشتر ، توليد بيش از يك محصول در سال ، اشتغالزايي مناسب براي جوانان و فارغ التحصيلان كشاورزي ، تداوم كار و توليد در تمام فصول سال را از مزاياي كشت هاي گلخانه اي برشمرد و ضمن قدرداني از ساخت و راه اندازي اين واحد گلخانه آموزشي از رئيس اداره فني و حرفه اي شهرستان خواست تمام تلاش خود را جهت آموزش جوانان جوياي كار و فارغ التحصيلان بيكار كشاورزي به كار گيرد .

سيد ناصر امامي وجود تعداد قابل توجه فارغ التحصيل جوياي كار رشته كشاورزي، آب و هواي مطلوب و متنوع ، امكان بازاررساني مناسب با توجه به قرار گيري بين سه استان از جمله پتانسيل هاي بالقوه شهرستان در خصوص كشت و توليد محصولات گلخانه اي برشمرد و با توجه به وجود آب و هواي خنك و معتدل در مناطق كوهستاني مانند كرخنگان و چنارناز ، خوانسار و ... كه مستعد كشت و پرورش گلها و گياهان زينتي هستند خواستار برگزاري دوره آموزشي در خصوص گلها و گياهان زينتي و شاخه بريده در اين مركز آموزشي گرديد .

سيد ناصر امامي در پايان اين بازديد اعلام نمود كه اين فرمانداري آمادگي  هرگونه كمك و مساعدت در جهت آموزش جوانان و فارغ التحصيلان جوياي كار و ارائه تسهيلات به آنان در خصوص راه اندازي واحدهاي گلخانه اي شهرستان را دارد .

لازم به ياد آوري است كه گلخانه آموزشي فني و حرفه اي شهرستان به مساحت 300 مترمربع با تجهيزات پيشرفته شامل آبياري قطره اي ، سيستم پوشال و پنكه (فن ان پد) و ... در دو شيفت كاري صبح و عصر پذيراي حدود 30 نفر از كارآموزان رشته كشتكار گلخانه اي مي باشد و هم اكنون خيار گلخانه اي كشت شده توسط كارآموزان در مرحله برداشت مي باشد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصويري بازديد فرماندار ازگلخانه آموزشي فني و حرفه اي شهرستان خاتم